Agenda 2023

Woensdag 11 januari 2023
Ledenvergadering met een lezing door dhr. Louis Polane
 
Woensdag 8 februari 2023
Jaarvergadering
 
Woensdag 8 maart 2023
Ledenvergadering
 
Zaterdag 15 april 2023
Bentwoud-wandeling. Verzamelen om 9:00 uur bij Roest (golfclub Benthuizen), aanmelden bij A. Hoogendoorn.
 
Woensdag 10 mei 2023
Ledenvergadering met een lezing door dhr. John Evers van Refona
 
Wijzigingen voorbehouden.
 
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in "De Korenaar", Dorpsstraat 183, 2391 CB te Hazerswoude-Dorp