Agenda 2019

Woensdag 9 januari 2019
Ledenvergadering.
 
Woensdag 20 februari 2019
Jaarvergadering.
 
Woensdag 13 maart 2019
Ledenvergadering, met een lezing door Celina Polane
 
Woensdag 10 april 2019
Ledenvergadering, met een lezing door Auke van der Does.
 
Woensdag 8 mei 2019
Ledenvergadering.
 
Zaterdag 18 mei 2019
Gezamenlijk uitje met de Goudvink naar de Eendenkooi.
 
Woensdag 12 juni 2019
Jonge vogelavond met keurmeester Louis Polane.
 
Woensdag 11 september 2019
Ledenvergadering, met een vogelquiz
 
Woensdag 9 oktober 2019
Ledenvergadering, voorbereiding 53e Nationale tentoonstelling Vogelvreugd.
 
21 t/m 26 oktober 2019
53e Nationale tentoonstelling Vogelvreugd.
 
Woensdag 13 november 2019
Ledenvergadering.
 
Woensdag 11 december 2019
Feestavond met prijsuitreiking onderlinge tentoonstelling.
 
Wijzigingen voorbehouden.
 
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in Multifunctioneel centrum "Het Anker", Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk.