Historie

De Vogelvereniging Vogelvreugd is opgericht op 14 mei 1957 in Lunchroom Ruimzicht. In het begin bestond de vereniging uit 11 leden. Afwisselend werden er vergaderingen belegd bij Lunchroom Ruimzicht, Café de Witte Hen of bij leden thuis. Het was dikwijls moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. De jaarlijkse nationale tentoonstelling loopt als een rode draad door Vogelvreugd. In 1958 is de 1e tentoonstelling georganiseerd in het verenigingsgebouw in Koudekerk a/d Rijn. In dat jaar zijn ook de eerste verenigingskooien gemaakt en wel 50 kleurkooien en 25 dubbele kooien. In februari 1959 hadden wij reeds 30 leden. In 1960 wordt geprobeerd een districtstentoonstelling te organiseren. Dit wordt echter door de bond afgewezen. In 1962 bestaan wij 5 jaar. De vereniging bruist van de aktiviteiten. Wij gaan met een busje naar de bondstentoonstelling. Er komt een discussie wat voor tentoonstelling wij gaan organiseren. Een tentoonstelling samen met Alphen a/d Rijn, een nationale tentoonstelling of een onderlinge tentoonstelling. Besloten wordt tot het aanvragen van een onderlinge tentoonstelling.


Tijdens de jaarvergadering van 1963 wordt besloten een nationale tentoonstelling aan te vragen en in november wordt deze georganiseerd. Er worden ruim 500 vogels ingezonden. In 1964 wordt er een glazen aktie gehouden om de kas te spekken. Er worden 1200 glazen verkocht. In 1965 komt er een discussie of het mogelijk en verantwoord is om door te gaan met het organiseren van een nationale tentoonstelling. De leden zijn enthousiast en er komt weer een glazen aktie. Er worden nu 1250 glazen verkocht.

In 1973 wordt voor het eerst een clubblad uitgegeven en wel Vogelvaria en krijgen wij voor het eerst geen toestemming om een nationale tentoonstelling te organiseren, deze wordt toegewezen aan Woerden. De verontwaardiging is groot. De onderlinge tentoonstelling wordt ondergebracht bij de districtstentoonstelling. Ook komt er voor het eerst een Rayontentoonstelling van Rayon 1 in Voorschoten. De Diamantvink uit Roelofarendsveen wordt kampioen en wij behalen de 1e prijs.


In 1974 gaat ons maandelijks clubblad ter ziele wegens het ontbreken van copy. Besloten wordt af en toe een bulletin uit te geven. Tevens organiseren wij dit jaar Rayontentoonstelling. Wederom wordt De Diamantvink kampioen en wij behalen de 2e prijs. In 1975 organiseren wij de 10e nationale tentoonstelling, er worden 533 vogels ingezonden. Het aantal verenigingskooien is inmiddels flink uitgebreid, wij hebben nu 300 kanariekooien, 100 kooien voor tropische vogels en 25 (4-delige) vitrines.


Hierna hebben wij ieder jaar een nationale tentoonstelling gehad met als hoogtepunt 1979 de 14e nationale tentoonstelling met 134 inzenders die goed waren voor 1048 vogels. In 1980 had de verenging inmiddels 700 universeelkooien, 40 grote parkieten kooien en enige koepelkooien. Het aantal leden schommelde steeds tussen de 40 en 50. Daarna hebben wij ieder jaar een nationale tentoonstelling gehad met uitzondering van 1992 aangezien er toen pseudo-vogelpest heerste. In 1993 hebben wij de 1e maal een nationale tentoonstelling gehouden in onze huidige locatie "Het Dorpshuis " in Hazerswoude Dorp.


Op 17 mei 1997 hebben daar ook het 40-jarig jubileum gevierd. Wij hadden 3 jubilarissen die vanaf de oprichting lid zijn geweest. Zij zijn op deze avond gehuldigd. De verenging bestaat nu ruim 45 jaar, is springlevend en in tegenstelling wat er in het algemeen gebeurt, stijgt het leden aantal nog steeds. Wij hebben nu 60 leden waarvan het merendeel nog aktief aan het verenigingsleven deelneemt.


Op 14 mei 2007 bestond onze vereniging 50 jaar! Deze gebeurtenis hebben wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 19 mei hebben wij dit jubileum gevierd in vogelpark Avifauna te Alphen aan den Rijn.


Op 14 mei 2017 bestond onze vogelvereniging 60 jaar. Dit hebben wij op zaterdag 13 mei uitgebreid gevierd met een barbeque in de Korenaar te Hazerswoude-Dorp.