Bondskampioenschappen VOGEL 2008

Van 10 t/m 13 januari zijn de bondskampioenschappen VOGEL 2008 in de Americahal te Apeldoorn gehouden. Deze tentoonstelling stond in het teken van het 75 jarig jubileum van de NBvV. Vier leden van onze vereniging hebben meegedaan: D.G. Baks, P. Baks, E. Heijne en A. Hoogendoorn. Helaas zijn onze leden niet in de prijzen gevallen.