Ledenbijeenkomst maart 2022

Op woensdag 9 maart jl. was het weer zo ver: na een eerdere bijeenkomst van het bestuur een week eerder, zagen wij n.a.v. de corona-versoepelingen voldoende aanleiding om weer te kunnen beginnen met onze bijeenkomsten. Met een gezellig koppel hielden wij onze jaarvergadering; met plaats voor onderwerpen als inkomsten/uitgaven , keuringen, jaaragenda en samenstelling bestuur.
 
Zo hebben wij oud-voorzitter Aad van der Poel bereid gevonden om voor de periode van 1 jaar het interim-voorzitterschap van onze vereniging op zich te nemen. Hiermee zet Aad zijn ruim 50 jaar lange inzet voor onze vereniging nog eens extra kracht bij. Ondertussen hopen wij een andere voorzitter met hart voor het (Hazerswoudse) verenigingsleven en affiniteit met vogels te vinden. Middenop de avond hielden wij traditiegetrouw een kleine loterij.
 
Ook volgende maand hopen wij weer op een goede opkomst van (nieuwe) leden en andere belangstellenden! Woensdag 13 april komen wij om 20:00 weer bijeen in 'de Korenaar' , Dorpsstraat 183 te Hazerswoude-Dorp. De avond staat dan in het teken van een ander dier: de paling. Een gastspreker zal e.e.a. vertellen over deze vissoort, met aansluitend een proeverij.